Parelsnoer Instituut

Het Parelsnoer Instituut realiseert een unieke samenwerking tussen de acht universitair medische centra. Het Parelsnoer Instituut, opgericht in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), verzamelt op interuniversitair niveau klinische data en biomaterialen.  MEMIC zorgt voor het functioneel beheer van ProMISe binnen MUMC +. ProMISe is het Clinical Trail pakket dat binnen Parelsnoer gebruikt wordt voor het verzamelen van de klinische data.

http://www.parelsnoer.org/

https://www.msbi.nl/promise/