Hart voor Limburg

Het project Hart voor Limburg is bedoeld om burgers te motiveren om actief deel te nemen in netwerken die bereid zijn zorg te bieden aan burgers in acute situaties. Gezondheidszorg, in het bijzonder het reanimeren van mensen met een hartstilstand, is niet alleen een taak van de provinciale overheid, de Limburgse gemeenten en professionele ketenpartners (ambulancevoorzieningen, GGD’s, brandweerkorpsen en politie), maar ook van burgers.

De onderzoekers van Hart voor Limburg maken gebruik van een Trial Management Systeem dat is ontwikkeld door MEMIC. Ook wordt momenteel de hand gelegd aan een internetvragenlijst die aan de vrijwilligers wordt voorgelegd nadat zij een oproep hebben gekregen.

Verder wordt samengewerkt met regionale ambulancediensten om de nodige onderzoeksinformatie automatisch in het Trial Management Systeem te krijgen.