CTMM

Het CTMM Translational Research IT (TraIT) project streeft naar de ontwikkeling van een langdurige IT-infrastructuur voor Nederland tbv het faciliteren van de verzameling, opslag, analyse, archivering en beveiliging  van de data die gegenereerd wordt door de verschillende medische onderzoeksgegevens van de projecten binnen CTCM. MEMIC is betrokken bij de implementatie van het Clinical Trail pakket Open Clinica (Workpackage 1) en bij de ondersteuning van de diverse software-pakketten die binnen TraIT (WordPackage 6).

http://www.ctmm-trait.nl/

http://www.ctmm.nl/nl

https://openclinica.com/