Wij bieden data cleaning en hanteren hoge standaarden met betrekking tot datakwaliteit (data quality). Wij zorgen in nauw overleg met de onderzoeker voor opgeschoonde en betrouwbare data. De originele data vormt de bron, de geanalyseerde data het resultaat.

Data cleaning

Data cleaning is een belangrijke stap om de kwaliteit van data te kunnen waarborgen. Indien gewenst kunnen wij u ook voorzien van een data cleaningtraject.

In nauwe samenwerking met de onderzoeker wordt een datacleaningsplan opgesteld waarin we zorg dragen voor uw data. Wij snappen het belang van kwalitatief goede en correcte data en hebben daarom een team dat ervaring heeft met alle betrokken aspecten.

Aspecten van data cleaning

  • Opsporen van dubbele invoer en ontbrekende gegevens.
  • Opschonen van vervuilde data.
  • Structureren van data.
  • Data consistent maken aan de hand van codeboeken of richtlijnen.

Privacy en security van uw data

Al onze datamanagers zijn GCP gecertificeerd en op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van data integriteit en veiligheid. Uw data wordt veilig en gescheiden opgeslagen in een NEN 7510 gecertificeerde omgeving. Hiervoor zal een Service Level Agreement (SLA) opgesteld worden.