MEMIC ondersteunt onderzoekers bij statistische analyse en interpretatie van de verworven data.

Ondersteuning

We ondersteunen onderzoekers bij statistische analyse. Daarnaast heeft MEMIC kennis in huis op het gebied van data-analysedata mining en kennisontsluiting. MEMIC implementeert diverse tools t.b.v. datavisualisatie, waardoor onderzoeksdata op een heldere en interactieve manier kan worden gepresenteerd en geanalyseerd.

Statistiek

MEMIC biedt meerdere mogelijkheden op het gebied van statistiek. Dit kan op zichzelf staand zijn of onderdeel zijn van D-I-K. Te allen tijde hebben wij minimaal twee medewerkers die de kennis in huis hebben om ook dit onderdeel in goede banen te leiden. We gebruiken SPSS als statistische tool.