Producten en Diensten

Software op maat

Wij ontwerpen en ontwikkelen software op maat. We zijn gespecialiseerd in software ten behoeve van datamanagement bij wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben echter ook ervaring in en staan open voor het ontwikkelen van andere software.

Data-analyse en statistiek

MEMIC ondersteunt onderzoekers bij statistische analyse en interpretatie van de verworven data.

Projectbegeleiding en advies

Met onze ervaring op het gebied van onderzoek kunnen wij u begeleiden en adviseren tijdens hun gehele onderzoekstraject op het gebied van datamanagement, ICT, privacy en security.

Enquêtes, vragenlijsten en CRF’s

Wij faciliteren diverse mogelijkheden voor dataverzameling en -verwerking waaronder internetenquêtes, schriftelijke vragenlijsten en telefonische interviews. 

Databases en datawarehouses

Wij bouwen databases en datawarehouses en beheren deze in een veilige en gecertificeerde omgeving. Wij kunnen complexe datastructuren opslaan op een dusdanige manier, dat u uw data op verschillende manier kunt extraheren.

Data cleaning en data quality

Wij bieden data cleaning en hanteren hoge standaarden met betrekking tot datakwaliteit (data quality). Wij zorgen in nauw overleg met de onderzoeker voor opgeschoonde en betrouwbare data. De originele data vormt de bron, de geanalyseerde data het resultaat.