DIK

MEMIC faciliteert en ondersteunt het hele proces van Dataverzameling, Informatiebeheer en Kennisontsluiting. U kunt kiezen om een deel van uw opdracht door ons te laten uitvoeren of het hele traject uitbesteden.

Dataverzameling

Dataverzameling is de start van het datamanagement binnen een wetenschappelijk onderzoek. Wij bieden een groot aantal tools om dataverzameling mogelijk te maken:

  • Telefonische enquêtes
  • Internetenquêtes
  • Scannen of handmatige verwerking van vragenlijsten
  • Case Report Forms (CRF)
  • Mobiele dataverzameling
  • Software-maatwerk.

Informatiebeheer

Data kunnen voortkomen uit verschillende bronnen. Data-invoer kan door ons worden verzorgd, maar het is ook mogelijk dat additionele data worden verzameld uit externe bronnen. Denk hierbij aan:

  • Informatie uit Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS)
  • Huisarts Informatie Systemen (HIS)
  • Informatie van zorgverzekeraars

Het beheren en cleanen van deze data én de ontwikkeling van databases en datawarehouses zijn expertgebieden binnen MEMIC. Onderzoeksgegevens staan veilig opgeslagen. Tevens betekent informatiebeheer bij ons continuïteit. Bij een aantal projecten worden onderzoeksgegevens zelfs al meer dan 20 jaar door ons beheerd.

Kennisontsluiting

Onderzoekers willen graag een snel en kwalitatief goed resultaat. We bieden mogelijkheden om de informatie makkelijk en snel toegankelijk te maken voor de onderzoekers. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld Business Intelligence Tools zoals Microsoft PowerPivot. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om data te analyseren door middel van statistische analyse en datamining.

datamanegemnt

Privacy en security van uw gegevens

Wij hechten grote waarde aan de privacywaarborging en beveiliging van uw onderzoeksdata. Daarom kiezen we er bij MEMIC voor om persoon identificeerbare data en onderzoeksdata gescheiden op te slaan. Onze medewerkers zijn GCP-gecertificeerd en dus op de hoogte van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Planning en logistieke ondersteuning

Dataverzameling en het ervoor zorgen dat deze data op het juiste moment verzameld wordt is een complexe activiteit. Zeker wanneer er grote groepen mensen over een langere periode moeten worden gevolgd. We bieden hierbij hulp in de vorm van een door ons zelf ontwikkeld logistiek systeem. Dit systeem kan snel worden uitgerold en worden ingericht op basis van de wensen van de onderzoeker.