NEN 7510 norm

De NEN 7510 norm is een Nederlandse norm voor Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging en toegesneden op de Nederlandse zorgsector.

Revisie

De norm wordt elke 5 jaar gereviseerd om te kijken of de norm nog voldoet aan de eisen die  informatiebeveiliging met zich meebrengen.

Doelstelling

Het doel van de NEN 7510 norm is om bewustzijn te creëren binnen zorginstellingen on het gebied van informatie beveiliging.

Bron: http://www.nen7510.org/