Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de MEMIC website cq. de webapplicatie waarop de betreffende applicatie draait; verder genoemd de webpagina.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

MEMIC spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

MEMIC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is of dreigt te ontstaan en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

MEMIC is gerechtigd de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. MEMIC is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

MEMIC is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

U zult MEMIC, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.